Links to other websites: English
__________  
Bahagian Pendidikan Swasta... Pemangkin Perkongsian Pintar. Penjana Pendidikan Berkualiti.

VISI
Institusi Pendidikan Swasta Unggul Penjana Generasi Terbilang

MISI
1. Memastikan pendidikan swasta berkualiti dan bertaraf dunia
    melalui perundangan dan pemudahcaraan.
2. Memastikan pendidikan swasta yang cemerlang ke arah
    menjadikan Malaysia pusat kecemerlangan pendidikan.
3. Meningkatkan perkongsian pintar antara sektor awam dan
    swasta.
4. Meluaskan akses pendidikan berkualiti khasnya di kawasan luar
    bandar dan pedalaman.

  Borang Maklumat Sekolah Swasta

Borang PSS 01-2008 (Pindaan 2013)Borang PSS 01-2008 (Pindaan 2013)

Borang Data Pelaburan Sektor Swasta untuk MIDA

 

Pengarah Bahagian Pendidikan Swasta Shazali bin Ahmad Pengarah Bahagian Pendidikan Swasta
Shazali bin Ahmad

 
 
 
   Carian BPS
 

  Pengumuman

 
 

Sistem Maklumat Prasekolah Kebangsaan (SMPK)

Sistem Maklumat Institusi Pendidikan Swasta (SMIPS)
 

Disclaimer: The Ministry of Education, Malaysia shall not be liable for any lost or damage caused by the usage of any information obtained from this website. BPS © 2010 All rights reserved.